Copyright på Midifiler

Detta är en överenskommelse mellan Dig, användaren av midifilen, och CopyCat midi.
Genom köp av, eller demo-nerladdning av, midifiler är Du bunden till villkoren i denna användaröverenskommelse.
Midifiler som avses är de av CopyCat midi producerade midifiler, mp3:s och wav-filer, dvs ljudfiler på CD.

FÖRUTSÄTTNING FÖR ANVÄNDARRÄTT - Denna överenskommelse medger Dig att använda midifilen (produkterna) för eget privat bruk i dator, midifilspelare, keyboard eller annan utrustning som kan läsa avsedd data.

COPYRIGHT - Denna användarrätt är inte någon överlåtelse av några rättigheter till midifilens copyright. Alla copyrighträttigheter förbundna med produkterna och dess medföljande dokumentation stannar hos CopyCat midi. Du medges rättighet att göra en säkerhetskopia av produkterna för backup. Rättigheterna till musikstycket tillhör respektive angivet musikförlag.

BRUK OCH HANTERING - Produkterna kan användas och bearbetas enbart för personligt bruk. Du får inte skapa, eller låta någon professionell eller icke-professionell tredje part (studio) skapa, någon typ av kommersiell vara eller media (CD, mp3 o.d.) utan erhållet tillstånd från CopyCat midi.

RESTRIKTIONER -
 Du får inte byta, ge bort, utlåna, uthyra eller kopiera produkterna.
 Du får inte göra några kommersiella ljudinspelningar eller Karaoke-produkter gjorda av hela eller delar av produkterna.
 Du får inte använda produkterna, eller inspelningar av produkterna, som bakgrundsmusik till några visuella media, såsom film, videotejp o.d. Ej heller som bakgrundsmusik till hemsidor, privata eller kommersiella.

BEGRÄNSAD GARANTI - CopyCat midi garanterar att Midifilerna fungerar i alla typer av anordningar som korrekt hanterar Standard Midifiler (SMF), enligt definitioner från Midi Manufacturers Asssociation (MMA).

INGA ANDRA GARANTIER - Till maximal omfattning av tillämpade lagar frånsäger sig CopyCat midi alla andra garantier, uttalade eller underförstådda. Inget ansvar för därav följande skada eller förlust av datainformation på grund av användandet av dessa produkter.

Detta får du göra, förenklat uttryckt:
Du får använda Midifilerna för eget bruk, helt enkelt. Det avser också om du musicerar tillsammans med andra till Midifilerna.
Du får använda Midifilerna till "live"-spelningar där du tjänar pengar på ditt musicerande.
Du får göra en kopia av varje Midifil som säkerhetskopia för backup.