Priser!

All musik betalas i förskott!
OBS! Inga texter finns i midifilerna, eftersom det inte är en standard.

Alla midifiler som du hittar i listorna -    100:-  SEK/st

Paketpriser 10 midifiler -   750:- SEK/st

Arrangemang från befintlig lp/cd/kassett/mp3/megafon -  400:-SEK/st
Om orginalstycket överstiger 4 minuter tillkommer 100:- per påbörjad minut!

Övriga sysslor som trum/baskomp etc.. pris enl. överenskommelse

Alla priser inkl moms.

Jan 2010